Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №45 "Краплинка" Кам'янської міської ради

 

Результати моніторингу якості освіти

 

Результати моніторингу

рівня сформованості компетентностей дітей дошкільного віку    комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №45 «Краплинка» Кам’янської міської ради  у 2023-2024 навчальному році

 

На виконання плану роботи на 2023-2024 навчальному році» моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно Базового компонента дошкільної освіти та чинної програми  розвитку дитини дошкільного віку  «Українське дошкілля»  проводився у жовтні і травні поточного навчального року.

З метою проведення цілеспрямованого і повного педагогічного обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками,  в ЗДО здійснювалося обстеження рівня розвитку дітей раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.   

Проводилося дане обстеження за показниками освітніх напрямів  БКДО («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини»):

- початкове (на початку навчального року з метою визначення стартових можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу);

- узагальнювальне (підбиття підсумків життєдіяльності дошкільників за навчальний рік, рівнів їх розвитку та  виконання освітніх програм).

Педагогічне обстеження дітей відбувалося під час звичайних для них видів діяльності: занять, гри, самостійної діяльності, прогулянки, інших режимних моментів, в ході яких педагоги спостерігали за поведінкою дітей, особливостями їх спілкування, зацікавленнями, досягненнями тощо.

Результати обстеження фіксувалися педагогами двічі на рік. Внесені результати вираховувалися простим обрахуванням середнього арифметичного. Кінцевий результат за усіма  напрямами підраховувався в зведеній таблиці.  Звідси і визначалися рівні сформованості компетентностей за такими умовними позначками:

■ - випереджає;  ♦ - високий;  ▲ - середній; ● - низький

Даний діагностичний інструментарій дозволив визначити ступінь засвоєння основних програмових вимог і рівень готовності дитини до подальшої роботи педагога та корекції розвитку кожної дитини до кінця навчального року.

  Моніторингом у травні місяці охоплено 68 дітей зі 79 дітей  за списком, тобто 86%.

Виходячи  з  результатів  діагностичного  дослідження  досягнень  дітей  дошкільного  віку за  освітніми напрямами  БКДО,  які наочно відображені вихователями в картках результатів моніторингу сформованості основних компетентностей  та узагальнені у відповідних таблицях, можна зробити наступні  висновки: 

 • освітній  процес  спрямовано  на  основну  мету  -  формування  у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві;
 • освітня діяльність  з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента  дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти;
 • організація  життєдіяльності  дітей   упродовж  дня  здійснюється  відповідно  до  режиму дня, розкладу організованих та колективних форм роботи, інтересів і запитів дітей;
 • у всіх групах створене доцільне розвивально - предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види активності.

Необхідно відмітити, що, враховуючи воєнний стан в країні та різні форми організації освітнього процесу в закладі, ми маємо загальну оцінку рівня розвитку дошкільників і встановили проблемні складові, які недостатньо розвинені і потребують додаткової уваги. В багатьох випадках, у групах раннього та молодшого дошкільного віку, нездатність побудови дитиною зв’язного мовлення висловлювання говорить про труднощі звуковимови у дітей, більшості з яких потрібно індивідуальна робота.  Дітей груп середнього дошкільного віку варто більше залучати до творчої гри. Діти старшого дошкільного віку підготовлені до шкільного навчання на достатньому рівні.

В цілому, можна констатувати належну організацію освітньої роботи та достатньому рівні сформованості компетентностей дітей дошкільного віку в даних вікових групах. Разом з тим, при плануванні подальшої роботи з дітьми педагогам усіх дошкільних груп слід враховувати наступні рекомендації:

 

1. Особливу увагу звернути на мовленнєвий розвиток шляхом впровадження в освітній процес нетрадиційних форм навчання дітей навичкам зв’язного мовлення та звуковимови.

2. В  освітній діяльності з дітьми більш активно застосовувати практичні завдання мовленнєвого характеру, надавати перевагу монологам дітей; стимулювати мовленнєву діяльність відкритими, проблемно-пошуковими запитаннями.

3. При проведенні занять приділяти більше часу вправам на концентрацію уваги, впевненість у своїх силах.

4. Доцільно використовувати освітні новітні технології навчання розвитку мови, логіко-математичним навичкам, формуванню природничих та соціальних умінь (використання коректурних таблиць тощо).

5. Продовжувати стимулювати природну допитливість дошкільників та  формувати еколого-пізнавальний розвиток шляхом активного використання експериментально-дослідницької діяльності дошкільників на метеомайданчику, спираючись на принципи та розвивальні акценти сталого розвитку.

6. Продовжувати вести роз’яснювальну роботу з батьками вихованців про необхідність  співпраці  батьків  з  вихователями  груп щодо розвитку пізнавальної сфери та мовлення дітей.

7. Пам'ятати, що провідною діяльністю в дошкільників повинна залишатися гра і організовану пізнавальну діяльність перетворювати в цікавий творчий розвиваючий процес.

 

 

 

Результати

моніторингу якості дошкільної освіти: рівень засвоєння здобувачами освіти

комунального  закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№45 «Краплинка» Кам’янської міської ради  за 2023-2024 навчальний рік

 

Ранній вік

Група   «Капітошка» травень 2024року

Освітні лінії

19 дітей

оцінювання

Освітня лінія "Особистість дитини"

В-0   В-3 (20%) С-12 (80%) Н-0

Освітня лінія

 "Дитина в соціумі"

В-0   В-2 (13%)  С-11 (74%)   Н-2 (13%)

Освітня лінія

 "Дитина у природному довкіллі"

В-0    В-3 (20%)  С-10 (67%)  Н-2 (13%)

Освітня лінія

"Дитина у світі мистецтва"

В-0  В-3 (20%)  С-11 (73%)  Н-1 (7%)

Освітня лінія

 "Гра дитини"

В-0  В-3 (20%)  С-10 (67%)  Н-2 (13%)

Освітня лінія

 "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

В-0  В-4 (27%)  С-10 (67%)  Н-1 (6%)

Освітня лінія "Мовлення дитини"

В-0  В-2 (13%)  С-11 (74%)  Н-2 (13%)

Не діагностувались  - 4 дитини

Умовні позначки показників:

■ – випереджає                - високий            ▲ – середній          ● – низький

 

 

 

 

 

Молодший дошкільний вік

Група  «Ромашка»  травень 2024року

Освітні лінії

кількість 20 дітей

 

оцінювання

 

Освітня лінія "Особистість дитини"

В-0  В-0  С-11 (55%)  Н-4 (20%)

 

Освітня лінія

 "Дитина в соціумі"

В-0  В-0  С-9 (45%)  Н-6 (30%)

 

Освітня лінія

 "Дитина у природному довкіллі"

В-0  В-0  С-9 (45%)  Н-6 30%)

 

Освітня лінія

"Дитина у світі мистецтва"

В-0  В-0  С-7 (35%)  Н-8 (40%)

 

Освітня лінія

 "Гра дитини"

В-0  В-0  С-11 (55%)  Н-3  (20%)

 

Освітня лінія

 "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

В-0  В-0  С-9 (45%) Н-6 (30%)

 

Освітня лінія "Мовлення дитини"

В-0  В-0  С-7 (35%) Н-8 (40%)

 

Не діагностувались – 5 дітей

Умовні позначки показників:

■ – випереджає                - високий            ▲ – середній          ● – низький

 

 

 

 

Середній дошкільний вік

 Група    «Волошка» травень 2024року

Освітні лінії

18 дітей

 

оцінювання

 

Освітня лінія "Особистість дитини"

В-0  В-3 (17%)  С-14 (78%)  Н-1 (5%)

 

Освітня лінія

 "Дитина в соціумі"

В-0  В-2 (11%)  С-13 (72%)  Н-3 (17%)

 

Освітня лінія

 "Дитина у природному довкіллі"

В-0  В-0  С-15 (83%)  Н-3 (17%)

 

Освітня лінія

"Дитина у світі мистецтва"

В-0  В-2 (11%)  С-12 (67%)  Н-4 (22%)

 

Освітня лінія

 "Гра дитини"

В-0  В-2 (11%)  С-11 (61%) Н-5 (28%)

 

Освітня лінія

 "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

В-0  В-0  С-12 (67%)  Н-6 (33%)

 

Освітня лінія "Мовлення дитини"

В-0  В-0  С-13 (72%)  Н-5 (28%)

 

Умовні позначки показників:

■ – випереджає                - високий            ▲ – середній          ● – низький

 

 

Старший дошкільний вік

Група    «Барвінок» травень 2024року

Освітні лінії

кількість 20 дітей

 

оцінювання

Освітня лінія "Особистість дитини"

В-0  В-3 (15%)  С-14 (70%)  Н-3 (15%)

Освітня лінія

 "Дитина в соціумі"

В-0  В-1 (5%) С-15 (75%) Н-4 (20%)

Освітня лінія

 "Дитина у природному довкіллі"

В-0 В-2 (10%) С-16 (80%) Н-2 (10%)

Освітня лінія

"Дитина у світі мистецтва"

В-0 В-7 (35%) С-12 (60%) Н-1 (5%)

Освітня лінія

 "Гра дитини"

В-0 В-4 (20%) С-16 (80%) Н-0

Освітня лінія

 "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

В-0 В-0 С- 17 (85%) Н-3 (15%)

Освітня лінія "Мовлення дитини"

В-0 В-2 (10%) С-14 (70%) Н-4 (20%)

Умовні позначки показників:

■ – випереджає                - високий            ▲ – середній          ● – низький

 

 

 

Вихователь-методист                                            Тетяна МОСЬОНДЗ

 

 

 

Орієнтовна структура аналітичного звіту за результатами моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти

 

№ з/п Назва структурної частини звіту Зміст структурної частини звіту
1. Вступна частина
 • Сучасний стан проблем, що існують у дошкільній освіті, теоретичне обгрунтування окреслених проблем провідними вченими і фахівцями.
 • Актуальність проведення моніторингу якості дошкільної освіти та підстави для його проведення.
 • Мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження.
 • Глосарій (перелік термінів, які використовуються у звіті, та їх визначення) - за потребою
2. Основна частина(аналіз результатів дослідження)
 • Короткий опис соціологічної складової моніторингу: вікові групи, кількість дітей, вік
 • Характеристика інструментарію дослідження.
 • Відомості про предмет та об'єкт дослідження.
 • Узагальнення, аналіз отриманих даних відповідно до критеріїв оцінювання (з таблицями, графіками, діаграмами). На таблиці, графіки, діаграми роблять посилання у тексті звіту. Назви таблиць, графіків, діаграм мають бути стислими і відображати їх зміст
3. Висновки Оцінка отриманих результатів роботи: рівня якості дошкільної освіти, сформованості життєвої компетенції дошкільників; аналіз слабких сторін, конкретних напрямків, над якими потрібно попрацювати, щоб підвищити якість освітньої роботи над розвитком компетенції кожної дитини (за потребою).
4. Рекомендації Рекомендації для практичного розв'язання проблем, які виникли в результаті моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти

 

 

Алгоритм проведення моніторингу якості дошкільної освіти в ДНЗ
1. Ретельно опрацювати лист МОН від 06.11.2015 №1\9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» та Методичні рекомендації щодо оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.
2. Видати наказ про проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ДНЗ.
3. Скласти План проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти за станом на кінець 2020/2021 навчального року.
4. Розробити Критерії, що відповідають кожному з видів компетенцій, яких діти набувають у межах освітніх ліній.
5. Опрацювати Інструкцію до кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.
6. Роздрукувати бланки Протоколів оцінювання рівня розвитку дитини (за кількістю дітей у групі).
7. Визначити основні методи педагогічного оцінювання рівня розвитку дитини та діагностичний інструментарій (дидактичні ігри, індивідуальні картки, предметні та сюжетні картинки, схеми, малюнки тощо).
8. Провести педагогічну діагностику рівня розвитку дошкільників за всіма освітніми лініями (у відповідності до визначених критеріїв).
9. Заповнити бланки протоколів на кожну дитину з результатами оцінювання її рівня розвитку.
10. Результати оцінювання занести у Програму та визначити сумарний кінцевий показник рівня розвиненості та вихованості кожної дитини.
11. Визначити кінцевий показник рівня виконання програми та БКДО у кожній віковій групі.
12. Визначити кінцевий показник виконання державних стандартів дошкільної освіти та якості надання освітніх послуг у ДНЗ вцілому.
13. Дані моніторингу занести у Зведену таблицю результатів моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ДНЗ.
14. Скласти аналітичний Звіт за результатами моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ДНЗ на кінець навчального року.
15. Видати наказ за результатами проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ДНЗ.

 

Оцінка досягнень  за рівнями:

- Високий – показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

- Достатній - показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

- Середній - показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;

- Низький - повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.